Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 SATICI

Ünvanı: Çözüm Üreten Bilişim Ve Danışmanlık (İş bu sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
Adres: Balat Mah. Hızır Çavuş Mescidi Sk.No:40/A Fatih - İstanbul
Müşteri Hizmetleri Telefon ve E-Posta Adresi:+90 549 393 1988 | info@cozumureten.com
Alışverişin Gerçekleştiği Web Adresi: www.cozumureten.com
 

1.2 ALICI

Adı Soyadı :
Eposta Adresi :
Telefon :
Fatura Adresi :

 

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.cozumureten.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürün/ürünlerin cinsi ve türü, adedi, marka/modeli, rengi ve satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Edilecek Kişi ve Adresi:

Fatura Bilgileri:
 

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN GENEL HÜKÜMLERİ

4.1 ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdikten sonra bu siparişi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta, farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.3 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta, farklı bir ürün tedarik edebilir.

MADDE 5 - ÜRÜNÜN TESLİM ŞEKLİ

5.1 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi geçmemek üzere her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Yukarıda gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına "Kargo Ücreti” adı altında ayrıca yansıtılacaktır.
5.2 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.3 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için elektronik ortamda sözleşmenin kabul edilip onaylandığına dair beyanın ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının SATICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması veya herhangi bir neden ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI ürün bedelini 3 gün içinde SATICI'nın banka hesabına göndermek zorundadır. ALICI’nın borcunun muacceliyeti için başkaca bir ihtara gerek olmayacaktır.
5.7 SATICI mücbir sebeplerle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirir, bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanır. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise ürün tutarı, ilgili bankaya iade edilir. ALICI bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansımasının gecikmesinden SATICI’nın sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

 

Tüketici, yalnızca mesafeli satışlarda (Telefon ve internet üzerinden yapılan satışlar) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satın almış olduğu ürünü, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde, ön bilgilendirmeyi usulüne uyarak iade edebilir veya değiştirebilir. Ürün iade sırasında alıcı kargo ücretini kendi karşılayarak ürünü bizlere ulaştırdıktan sonra iade süreci başlamaktadır. (yazarkasa ürünleri hariç)

Cayma bildirimi tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde, ürüne herhangi bir hasar verilmemesi ve eksiksiz teslim edilmesi şartıyla, ürünü iade alarak bedelini tarafınıza ödemeyi taahhüt ederiz. Ancak satın alınan elektronik ürünlerde; sim kart takılması, wifi ile network bağlantı kurulması, kurulum yapılması, sarf malzemesinin kullanılmış olması, bandrol ve etiketlerin sökülmesi/yırtılması, koruyucu bantların çıkarılmış olması, aktivasyon yapılması ve kullanıcı yaratılması halinde iade kabul edilmemektedir.

 

Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden tüzel kişi ve/veya kişiler cayma hakkından ve cayma hakkından doğan hiçbir haktan faydalanamaz.

"Cayma bildirimini 05493831988 numaralı çağrı merkezimizi arayarak veya yazılı bildirimde bulunarak yapabilirsiniz.”

ÖNEMLİ NOT : Yazarkasa satışlarında firmamızca müşteriye mali onay alınması nedeniyle söz konusu ürünlerde müşterinin hiçbir şekilde iade/cayma hakkı bulunmamaktadır.

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Ancak ön bilgilendirme formunda sebepleri gösterilen durumlarda ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya, ön bilgilendirme formunda belirtilen usul ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
b) Web Sitesinde yer alan "İade veya Değişim Formu",
c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları
ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasından sonra, "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" çerçevesinde belirlenen süre içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli ile ilgili usul ve bilgiler "Ön Bilgilendirme Formu"nda belirtilmiştir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

27 Kasım 2014 tarihli 29188 Sayı'lı Resmi Gazete'de yayınlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" çerçevesinde aşağıda ifade edilen durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İSTANBUL Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.